Солонківська територіальна громада
Львівська область, Львівський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Реєстрація нерухомості

Дата: 22.08.2022 10:45
Кількість переглядів: 468

Додаткову інформацію або консультацію можна отримати в ЦНАПі. 
Телефони для довідок: +38 (032) 227 19 43, +38 (096) 006 3001

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно,  Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно, Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна, Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
Підстава для отримання адміністративної послуги та перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
 1. Заява про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис);
 2. Паспорт громадянина України (пред’являється для встановлення особи заявника);
 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) заявника (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
 4. Документ, що підтверджує повноваження (нотаріально посвідчену довіреність);
 5. Паспорт громадянина України особи, яку вона представляє, та реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний код) такої фізичної особи – для уповноваженої особи, яка діє від імені фізичної особи (копія).
 6. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору, згідно зі статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі Закон));
 7. Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір, державний акт на право власності, рішення суду, свідоцтво на право власності тощо).
 8. Інші документи- у випадках передбачених законодавством:

      І. Для державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна:

 1. документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта або відомості про реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
 2. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
 3. документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси або відомості про кадастровий номер земельної ділянки, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав;
 4. письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);
 5. договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності);

      ІІ. Для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., подаються:

 1. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
 2. документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси або відомості про кадастровий номер земельної ділянки, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав;

      ІІІ. Для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р. та розташовані на території сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку:

  1. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
  2. документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси або відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав.
  3. документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, у тому числі рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність чи відомості про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність з погосподарської книги;
  4. виписка з погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений, - сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою.

      ІV. Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., за відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або комунальної власності на такий об’єкт, подаються:

  1. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
  2. витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта (у разі державної реєстрації права державної власності);
  3. документ, що підтверджує факт перебування об’єкта нерухомого майна у комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування (у разі державної реєстрації права комунальної власності);
  4. документ, що підтверджує факт відсутності перебування об’єкта нерухомого майна у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним відділенням (у разі державної реєстрації права комунальної власності).

      V. Для державної реєстрації права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна, у тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки подаються:

  1. документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
  2. документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
  3. технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
  4. письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);
  5. договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, реконструкція якого здійснювалась у результаті спільної діяльності);
  6. відомості про реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

      VI. Для державної реєстрації права власності на сформовані земельні ділянки, права користування на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування із земель державної та комунальної власності подається:

  1. рішення органу виконавчої влади органу місцевого самоврядування про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки, про передачу земельної ділянки у власність або про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та передачу її у власність чи надання у користування

      VII. Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) подаються:

 1. документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
 2. акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна.
 3. Справжність підписів на акті приймання-передачі майна або іншому документі, що підтверджує факт передачі такого майна, засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”;
 4. рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою);
 5. письмова згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності).

      XІІІ. Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи подаються:

 1. документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
 2. ліквідаційний баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, та письмова заява таких осіб, яким передано нерухоме майно юридичної особи, що припиняється, про розподіл між ними такого майна або рішення відповідного органу про подальше використання зазначеного майна (у разі ліквідації юридичної особи);
 3. передавальний акт, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про злиття, приєднання або перетворення юридичної особи (у разі злиття, приєднання або перетворення юридичної особи);
 4. розподільний баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про поділ юридичної особи або виділ з неї нової юридичної особи (у разі поділу юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи).

      ІX. Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи, подаються:

 1. документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
 2. акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна.
 3. справжність підписів на акті приймання-передачі майна або іншому документі, що підтверджує факт передачі такого майна, засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”;
 4. рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом, про передачу майна у власність фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної особи.

      X. Для державної реєстрації права власності у зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств подаються:

1) свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) з відміткою підприємства правонаступника реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства про виділення майна в натурі, засвідченою підписом керівника такого підприємства та печаткою;

2) акт приймання-передачі нерухомого майна.

      XІ. Для державної реєстрації права власності у зв’язку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам подається:

 1. рішення комісії з питань поновлення прав реабілітованих про повернення майна реабілітованій особі.

XІІ. Для державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно використовуються відомості з Державного земельного кадастру або Реєстру прав власності на нерухоме майно, який є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, та паперовий носій інформації (реєстрові книги, реєстраційні справи, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації).

 1. копія примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

      XIІІ. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене шляхом поділу майна, у тому числі в результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів, або об’єднання майна, проводиться за умови наявності технічної можливості такого поділу або об’єднання нерухомого майна та можливості використання такого майна як самостійного об’єкта цивільних правовідносин.

Для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, що створюється шляхом поділу або об’єднання, подаються:

 1. документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, що створюється шляхом поділу або об’єднання, подаються:

 1. документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
 2. документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу або об’єднання без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення);
 3. технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна;
 4. документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків поділу або об’єднання таких об’єктів нерухомого майна, як квартира, житлове або нежитлове приміщення тощо).

      XІV. Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності, подається:

 1. документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
 2. документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу або об’єднання без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення);
 3. технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна;
 4. документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків поділу або об’єднання таких об’єктів нерухомого майна, як квартира, житлове або нежитлове приміщення тощо).
 5. письмова згода всіх співвласників на проведення поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності;
 6. договір про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду (якщо майно перебуває у спільній власності, та в результаті припиняється право спільної власності для усіх або одного із співвласників);
 7. письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на таке майно.

      XV. Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу, виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності, та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із співвласників, подаються:

 1. документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
 2. документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу або об’єднання без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення);
 3. технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна;
 4. документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків поділу або об’єднання таких об’єктів нерухомого майна, як квартира, житлове або нежитлове приміщення тощо).
 5. письмова згода всіх співвласників на проведення поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності;
 6. договір про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду;
 7. письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на таке майно (у разі коли в результаті виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності, у співвласників, які не здійснювали виділ в натурі частки, змінюється розмір часток у праві спільної власності);

      XVI. Для державної реєстрації права власності на підставі рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність також подаються:

 1. рішення правонабувача майна, уповноваженого ним органу про надання згоди на передачу об’єкта нерухомого майна;
 2. акт приймання-передачі такого об’єкта нерухомого майна.

      XVII. Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва подаються:

 1. документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом (крім випадку, коли речове право на земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
 2. документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт;
 3. технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва;
 4. документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт.

      XVIIІ. Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, подаються:

 1. документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом (крім випадків, коли речове право на земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли за рішенням державного органу приватизації продаж об’єкта незавершеного будівництва здійснюється під розбирання без земельної ділянки);
 2. копія наказу Фонду державного майна про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;
 3. копія наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію такого об’єкта;
 4. технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва.

      XIX. Для державної реєстрації припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням подаються:

 1. документ, відповідно до якого підтверджується факт такого знищення;
 2. документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такі документи було знищено одночасно із знищенням такого об’єкта).

      ХХ. Для державної реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності кооперативу подаються:

 1. довідка кооперативу про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі;
 2. технічний паспорт на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо).
 3. завірена кооперативом копія документа, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків державної реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна) - будівництво якого завершено та який прийнято в експлуатацію після 1 січня 2013 р;
 4. завірена кооперативом копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції, — у разі державної реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна будівництво якого завершено та який прийнято в експлуатацію після 1 січня 2013 р.

      XXI. Для державної реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб, власником такого майна подаються:

 1. документ, що підтверджує набуття у власність особою закріпленого за особою об’єкта інвестування, передбачений законодавством (інвестиційний договір, договір про пайову участь, договір купівлі-продажу майнових прав тощо);
 2. технічний паспорт на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо);
 3. завірена забудовником копія документа, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків державної реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна);
 4. затверджений особою, що залучала кошти фізичних та юридичних осіб, перелік фізичних та юридичних осіб, кошти яких залучалися для будівництва об’єкта нерухомого майна, або затверджений загальними зборами кооперативу список членів кооперативу (завірена забудовником копія);
 копія документу, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції, - у разі державної реєстрації права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна
Оплата

Платно.

Адміністративний збір за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно:

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (250 грн.)5 робочих днів.

Реквізити :

ЄДРПОУ 38047883;

МФО-899998

UA258999980314080530000013831

Код класифікації доходів бюджету : 22012600

Призначення платежу: адміністративний збір за проведення державної реєстрації права власності

у скорочені терміни:

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2 робочі дні; (2480,00 грн.)

2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – 24 години; (4960,00 грн.)

5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – 2 години. (12410,00 грн.)

Реквізити :

ЄДРПОУ – 38047883;

МФО – 899998

р/р UA778999980314070540000013831

Код класифікації доходів бюджету : 22012900

Призначення платежу: скорочені строки проведення державної реєстрації права власності

 

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особи з числа учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) особи з інвалідністю I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

У разі якщо державна реєстрація права власності проводиться у скорочені строки, вищезазначені особи не звільняються від сплати адміністративного збору.
Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно
Підстава для отримання адміністративної послуги та перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
 1. Заява про державну реєстрацію іншого речового права, відмінних від права власності (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис);
 2. Паспорт громадянина України (пред’являється для встановлення особи заявника);
 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) заявника (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
 4. Документ, що підтверджує  повноваження (нотаріально посвідчену довіреність);
 5. Паспорт громадянина України особи, яку вона представляє, та реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний код)  такої фізичної особи – для уповноваженої особи, яка діє від імені фізичної особи (копія).
 6. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору, згідно зі статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі Закон));
 7. Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення іншого речового права на нерухоме майно (договір оренди землі, договір про встановлення сервітуту, договір управління майном тощо);
 8. Рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання у постійне користування або про затвердження документації із землеустрою щодо надання у постійне користування земельної ділянки.

      Для державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, також подаються:

 1. копія письмової вимоги про усунення порушень, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця;
 2. документ, що підтверджує наявність факту завершення 30 денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя у разі, коли більш тривалий строк не зазначений у відповідній письмовій вимозі;
заставна (якщо іпотечним договором передбачено її видачу).
Оплата

Платно.

За державну реєстрацію іншого речового права справляється адміністративний збір:

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 5 робочих днів (120 грн.)

Реквізити :

ЄДРПОУ 38047883;

МФО-899998

UA258999980314080530000013831

Код класифікації доходів бюджету : 22012600

Призначення платежу: адміністративний збір за проведення державної реєстрації права власності

Адміністративний збір за державну реєстрацію іншого речового права у скорочені терміни:

0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб– 2 робочі дні; (1050,00 грн.)

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб – 24 години; (2100,00грн.)

2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у строк 2 години; (5260,00 грн.)

Реквізити :

ЄДРПОУ – 38047883;

МФО – 899998

р/р UA778999980314070540000013831

Код класифікації доходів бюджету : 22012900

Призначення платежу: скорочений строк проведення державної реєстрації іншого речового права

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації інших речових прав, відмінних від права власності:

  1. фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом;
  2. громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  3. громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;
  4. громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
  5. особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особи з числа учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
  6. особи з інвалідністю I та II груп;
  7. Національний банк України;
  8. органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
  9. інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.
У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, особи, визначені пунктами 1-9 цієї частини, не звільняються від сплати адміністративного збору.
Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Підстава для отримання адміністративної послуги та перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
 1. Заява про скасування державної реєстрації прав, скасування рішення державного реєстратора (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис);
 2. Паспорт громадянина України  (пред’являється для встановлення особи заявника);
 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) заявника (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
 4. Документ, що підтверджує  повноваження (нотаріально посвідчену довіреність);
Документи, що підтверджують скасування запису: Рішення суду про скасування рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про державну реєстрацію прав, що набрало законної сили.
Оплата
Безоплатно
Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Підстава для отримання адміністративної послуги та перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Заява про внесення змін до записів Державного реєстру прав (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис);

2. Паспорт громадянина України (пред’являється для встановлення особи заявника);

3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) заявника (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

4. Документ, що підтверджує  повноваження (нотаріально посвідчену довіреність);

5. Паспорт громадянина України особи, яку вона представляє, та реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний код)  такої фізичної особи – для уповноваженої особи, яка діє від імені фізичної особи (копія).

6. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору, згідно зі статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»);

7. Документ, у якому виявлено технічну помилку (у разі внесення відповідних змін у зв’язку із виявленням технічної помилки) та є підставою для внесення зміни відомостей і свідчать про:

 • зміну ідентифікаційних даних суб'єкта права;
 • визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни;
 • зміну суб’єкта управління об’єктами державної власності;
 • зміни відомостей про об'єкт нерухомого майна, в тому числі зміни його технічних характеристик;
 • виявлення технічної помилки в записах Державного реєстру прав чи документах, виданих за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка);
рішення суду у разі якщо помилка в реєстрі впливає на права третіх осіб.
Оплата

Платно.

Адміністративний збір за внесення змін до записів Державного реєстру прав:

0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (90 грн.)

Реквізити :

ЄДРПОУ 38047883;

МФО-899998

UA258999980314080530000013831

Код класифікації доходів бюджету : 22012600

Звільняються від сплати адміністративного збору:

1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особи з числа учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) особи з інвалідністю I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.
Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Підстава для отримання адміністративної послуги та перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
 1. Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис);
 2. Паспорт громадянина України (пред’являється для встановлення особи заявника);
 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) заявника (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
 4. Документ, що підтверджує  повноваження (нотаріально посвідчену довіреність);
 5. Паспорт громадянина України особи, яку вона представляє, та реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний код) такої фізичної особи – для уповноваженої особи, яка діє від імені фізичної особи (копія).
 6. Протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) із зазначенням уповноваженої особи на отримання інформації про суб’єктів права власності на всі квартири та нежитлові приміщення (у разі подання заяви представником ОСББ).
 7. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору, згідно зі статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та п.4 ст.6 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»).
Заявник може самостійно отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом реєстрації на офіційному веб-порталі Міністерства юстиції України (kap.minjust.gov.ua) з використанням електронного цифрового підпису.
Оплата

Платно.

За надання відомостей з Державного реєстру:

1. В паперовій формі — 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

Реквізити :

ЄДРПОУ 38047883;

МФО-899998

UA258999980314080530000013831

Код класифікації доходів бюджету : 22012600

Назва платної дії: надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав

Тариф/розмір плати, 60 грн.

2. В електронній формі — 0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Тариф/розмір плати, 30 грн.

Реквізити :

ЄДРПОУ 38047883;

МФО-899998

UA258999980314080530000013831

Код класифікації доходів бюджету : 22012600

Звільняються від сплати адміністративного збору:

 1. Фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 2. громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 3. громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;
 4. громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
 5. особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особи з числа учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 6. особи з інвалідністю I та II груп;
 7. Національний банк України;
 8. органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
 9. інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.
співвласники багатоквартирного будинку (у разі подання заяви представником ОСББ для отримання інформації про суб’єктів права власності на всі квартири та нежитлові приміщення).
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
Підстава для отримання адміністративної послуги та перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
 1. Заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис);
 2. Паспорт громадянина України (пред’являється для встановлення особи заявника);
 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) заявника (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
 4. Документ, що підтверджує  повноваження (нотаріально посвідчену довіреність);
 5. Документ, що посвідчує посадову особу (службове посвідчення).
 Документи, що свідчать про визначення нерухомого майна як безхазяйного (рішення органу місцевого самоврядування, технічний паспорт, відмова власника від права власності на майно).
Оплата
Безоплатно
Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна.
Підстава для отримання адміністративної послуги та перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
 1. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис);
 2. Паспорт громадянина України (пред’являється для встановлення особи заявника);
 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) заявника (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
 4. Документ, що підтверджує  повноваження (нотаріально посвідчену довіреність);
 5. Паспорт громадянина України особи, яку вона представляє, та реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний код)  такої фізичної особи – для уповноваженої особи, яка діє від імені фізичної особи (копія).
 6. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору, згідно зі статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»);
 7. Документи, що підтверджують обтяження нерухомого майна:
 • рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили;
 • рішення державного виконавця, приватного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;
 • визначеного законодавством документа, на якому нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна;
 • рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду;
 • договору, укладеного в порядку, визначеному законом, яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дубліката;
 • закону, яким встановлено заборону користування та/або розпорядження нерухомим майном;
- інших актів органів державної влади та посадових осіб згідно із законом.
Оплата

Платно.

Адміністративний збір за державну реєстрацію обтяження речових прав:

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (120 грн.)

Призначення платежу: адміністративний збір за проведення державної реєстрації обтяження речових прав

Реквізити :

ЄДРПОУ 38047883;

МФО-899998

UA258999980314080530000013831

Код класифікації доходів бюджету : 22012600

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації обтяження  речових прав:

 1. фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;
 2. громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 3. громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;
 4. громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
 5. особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особи з числа учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 6. особи з інвалідністю I та II груп;
 7. Національний банк України;
 8. органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.
Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Підстава для отримання адміністративної послуги та перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
 1. Заява про скасування Державної реєстрації речових прав (державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис);
 2. Паспорт громадянина України (пред’являється для встановлення особи заявника);
 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) заявника (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
 4. Документ, що підтверджує  повноваження (нотаріально посвідчену довіреність);
 5. Паспорт громадянина України особи, яку вона представляє, та реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний код)  такої фізичної особи – для уповноваженої особи, яка діє від імені фізичної особи (копія).
Документи, що підтверджують скасування запису: Рішення суду про скасування рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрація прав, скасування записів про державну реєстрацію прав, що набрало законної сили.
Оплата
Безоплатно

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь